Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání tzv. pojištění na blbost

U nás za skvělou cenu a vždy s perfektním servisem

Pokud porušíte pracovní povinnosti a způsobíte tím svému zaměstnavateli škodu, může po vás požadovat její náhradu až do 4,5násobku vašeho měsíčního platu.

Pojištění vás jistí, ať už v zaměstnání něco poškodíte, někoho zraníte nebo způsobíte finanční škodu.

Pojištění lze sjednat i v případě, že pracujete jako brigádník (na DPP, na DPČ)

Příklady cen pojištění 

(kalkulováno k 20.11.2023)

limit pojištění 100.000Kč, územní rozsah ČR, bez řízení motorového vozidla, spoluúčast 1.000Kč

srovnáme Vám jednotlivé nabídky pojišťoven

od 426 Kč
/ročně

limit pojištění 100.000Kč, územní rozsah ČR, s řízením vozidla sk. B, spoluúčast 1.000Kč

srovnáme Vám jednotlivé nabídky pojišťoven

od 1.064Kč/ročně

limit pojištění 100.000Kč, územní rozsah ČR, řidič, spoluúčast 1.000Kč

srovnáme Vám jednotlivé nabídky pojišťoven

od 2.128Kč/ročně

Lze připojistit

Škoda na přepravovaných věcech

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na věcech, které jsou naloženy na vozidle, a ke škodě došlo během jejich přepravy včetně jejich vykládky a nakládky (tj. ke škodě došlo při jejich přemisťování či přesunu z jednoho místa na druhé, včetně jejich vykládání a nakládání na vozidlo). 

Čistá finanční škoda a finanční sankce udělené orgánem státní správy

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinak než poškozením, zničením nebo pohřešováním majetku poškozeného, a která nemá původ v předcházející škodě na majetku poškozeného (čistá finanční škoda) včetně finanční sankce udělené poškozenému orgánem státní správy. 

Vyrobení vadného výrobku

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou vynaložením nákladů na materiál, suroviny a práci, které vznikly v důsledku vyrobení vadné věci movité, jenž byla pojištěným vyrobena a nesplňuje stanovené kvalitativní požadavky. 

Provedení vadné práce 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou vynaložením nákladů na materiál, suroviny a práci, které vznikly v důsledku chybného zaměření či chybného zadání, nebo chybným provedením fyzické práce (zejména při opravách, úpravách, montážích a stavebních pracích), pokud byla pojištěným provedena a nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené poškozeným. 

Odcizení věcí svěřených krádeží či loupeží nebo ztrátou

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu přivlastněním si majetku, jeho části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, kde byl majetek uložen, došlo zjištěným způsobem, například se stopami násilí (odcizení krádeží), nebo přivlastněním si pojištěného majetku, jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí (odcizení loupeží), nebo ztrátou majetku nebo jeho části (tj. stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec existuje). 

Škoda na pneumatikách, discích a kolových šroubech a dalších součástech kola

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu na pneumatikách, discích a kolových šroubech a dalších součástech kola (například poklice na disky a další). 

Chcete spočítat svoji cenu? Stačí vyplnit pár údajů a ozvu se Vám s kalkulací.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Kontaktujte nás

Chci pojistit majetek (kancelář IBS-GROUP S.E. - Ostrava)

Jugoslávská 3038/40a, Ostrava-Zábřeh, 700 30

+420 739 618 619

chcipojistitmajetek@ibs-makler.cz

@chci_pojistit_majetek

Vždy víte, s kým jednáte

Nejsme inkognito web ani služba. Vždy víte s kým v telefonu, po emailu i osobně jednáte. Jmenuji se Petra Rolová na finančním trhu se pohybuji přes 16 let. Vždy se snažím společně s Vámi najít tu nejvhodnější nabídku pro řešení vašich potřeb. 

Více o mně ... O mně