POJIŠTĚNÍ FIREM A DROBNÝCH PODNIKATELŮ. Nemovitostí, majetku, odpovědnosti, zaměstnanců, přerušení provozu, pojištění pohledávek a zásilek, kybernetických rizik. FINANCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH PROJEKTŮ, strojů, techniky a technologií, nemovitostí a vozů 

Dokážeme sestavit pojistné programy na míru napříč obory, např.:

 • zemědělství, lesnictví a potravinářství
 • průmysl a stavebnictví
 • veřejný sektor
 • zdravotnická zařízení
 • poskytování služby
 • doprava, logistika, spedice
 • specializované profese (advokáti, daňoví poradci, apod.)
 • neziskové organizace a církve


Pojištění firem a drobných podnikatelů

 • Individuální nabídka ušitá na míru Vašim potřebám
 • Máme dlouholeté zkušenosti s pojišťováním rizik malých, středních a velkých podnikatelů i korporací
 • Pojistíme Vám majetek, nemovitost i odpovědnost
 • Přerušení provozu se bojí každý podnikající subjekt, s námi zvládnete vše
 • Pojištění pokryje živelní nebezpeční, odcizení, vandalismus, strojní rizika, elektronická rizika, skla
 • Pojištění věcí během silniční dopravy
 • Odpovědnost za újmu způsobenou jiné osobě v přímé souvislosti s činností, újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti, újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, za újmy na věcech užívaných, újmy na věcech převzatých, čisté finanční škody, neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti, odškodnění duševních útrap, znečištění životního prostředí, atd.
 • Pojištění finančních ztrát
 • Pojištění smluvních záruk
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění pohledávek a zásilek
 • Kybernetická rizika
 • Pojištění drobného podnikatele určené zejména podnikatelům vykonávajícím administrativní nebo obchodní činnost, provozujícím malovýrobu i montáž, ale také pro provozovatele restaurací, penzionů a jiných služeb.  
 • Lze ochránit před majetek i odpovědnost
 • Máme dlouholeté zkušenosti s pojišťováním rizik malých, středních a velkých podnikatelů i korporací
 • Hradí škody vzniklé poškozením, zničením nebo odcizením
 • Hradí škody na nemovitosti, majetku na všechna dostupná rizika - požár, výbuch, kouř, vodovodní škody, vichřice, další přírodní nebezpečí, odcizení, vandalismus
 • Pojištění nahradí také finanční ztrátu v důsledku přerušení provozu
 • Máte strach při převozu tržby? Pomůžeme Vám vyřešit i tuto problematiku - loupež při přepravě
 • Individuální nabídka ušitá na míru Vašim potřebám
 • Poškození předmětu ve volném prostranství - není problém, společně pořešíme
 • Na odpovědnost zkušeně s námi - odpovědnost za výrobek, odpovědnost z držby nemovitosti, odpovědnost za škody na pronajatých prostorách, odpovědnost za škody na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti apod. 
 • Věci zaměstnanců ochráněné spolehlivě
 • Rozbití skel výloh, reklamních cedulí, apod. již nebude starost
 • a další.

Služby

Dlouholeté zkušenosti v oblasti pojištění podnikatelů

Individuálně nastavíme parametry, které potřebujete. Nebudete platit za věci, které nepotřebujete.

Široké asistenční služby

Hodí se, když si potřebujete pomoci s nenadálou situací, jistíme Vám záda. 

Řešení pojistných událostí

Sjednat smlouvu umí každý, ale pomoci, když mám problém umí málokdo. S námi máte o starost méně.

Srovnání dělá mistry

Srovnání jednotlivých nabídek pojišťoven na trhu z hlediska krytí, ceny, pojistných podmínek, rozsahu výluk, atd. 

Úspora času a financí

Po konzultaci najdeme společné řešení situace. Garance nízké ceny a širokého rozsahu pojistného krytí.

Aktualizace

Kontinuální správa pojistného programu včetně pravidelných aktualizací. 

Chci spočítat svou cenu.

Nechejte si spočítat svoji nabídku ušitou namíru

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Vždy víte, s kým jednáte

Nejsme inkognito web ani služba. Vždy víte s kým v telefonu, po emailu i osobně jednáte. Jmenuji se Petra Rolová na finančním trhu se pohybuji přes 16 let. Vždy se snažím společně s Vámi najít tu nejvhodnější nabídku pro řešení vašich potřeb.

Více o mně ... O mně

tel. 739 618 619

email: prolova@ibs-makler.cz

email: chcipojistitmajetek@ibs-makler.cz