POVINNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CIZINCE.   ÚHRADA NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE, KTERÉ SE KLIENT MUSEL PODROBIT VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ.

Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Součástí komplexní zdravotní péče je rovněž odpovídající preventivní a dispenzární zdravotní péče a zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte blíže určená smluvními podmínkami.

Dispenzární péčí se rozumí péče, jejímž účelem je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu, u kterého lze podle vývoje nemoci důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění může zásadním způsobem ovlivnit další léčbu a vývoj nemoci.

Komplexní zdravotní péče zahrnuje nad rámec rozsahu nutné a neodkladné péče, dále:

Poskytnutí komplexní zdravotní péče v důsledku úrazu nebo nemoci, nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem


Preventivní pediatrická péče o dítě

v rozsahu vyhlášky 70/2012 Sb., 1x ročně preventivní prohlídku u praktického lékaře, u gynekologa, u stomatologa, aj.

Asistenční služby zdarma

Klikněte a můžete začít psát. Ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.

Poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím

nad rámec výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, tzv. těhotenský balíček

Repatriace pojištěného a Občanská odpovědnost


Poskytnutí služeb nadstandardních

a podpůrných programů MaxCare

Chci sjednat pojištění cizinců, potřebuji informace

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.