Aktuality k novému zákonu o povinném ručení - informace ze dne 27.10.2023

12.12.2023

Od 23. prosince 2023 by měl začít platit nový zákon o povinném ručení, který nahradí stávající zákon č. 168/1999.

Návrh zákona byl na konci srpna schválen vládou ČR, musí být ještě schválen poslaneckou sněmovnou, senátem a následně podepsán prezidentem republiky.

Hlavní změny, které přinese nový zákon o povinném ručení:

1) Zvýšení minimálního limitu POV z 35 na 50 mil. Kč

Klientům, kteří mají sjednané povinné ručení s limitem 35/35 mil. Kč se od data platnosti nového zákona automaticky navýší limit na nové minimum tj. 50/50 mil. Kč. Pojišťovny budou klienty o navýšení limitu informovat dopisem, který budou zasílat k výročí sjednání pojištění.

2) Rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti

Nově bude povinnost sjednat povinné ručení pro vozidla překračující rychlost 25 km/h, nebo pokud je jejich hmotnost vyšší než 25 kg a zároveň překračují rychlost 14 km/h. Týká se to zejména elektrokoloběžek, segway, golfových vozítek, pracovních strojů nebo sněžných skútrů.Naopak výjimku budou mít invalidní vozíky a také elektrokola – jejichž primárním zdrojem pohonu je šlapání do pedálů, nikoliv motor.

3) Přenesení povinnosti sjednání POV z vlastníka na provozovatele vozidla

Nově bude povinnost sjednat povinné ručení přenesena z vlastníka vozidla na provozovatele. Jedná se o případy, kdy je v technickém průkazu uveden odlišný vlastník a provozovatel, například při nákupu vozidla na leasing, nebo v případě dlouhodobého pronájmu vozidla na základě smlouvy.

4) Zelené karty

V rámci České republiky již nebude potřeba prokazovat platnost pojištění zelenou kartou. Platnost pojištění bude možné nově ověřit podle registrační značky vozidla v registru, bez přímého kontaktu s řidičem vozidla. Pro cesty do zahraničí však bude i nadále platit, že řidič musí mít doklad o platném pojištění fyzicky u sebe. Platnost tohoto opatření bude odložena až od 1.července 2024. 

5) Digitalizace procesů a evidence pojištění

Dojde k zavedení centrální databáze evidence pojištění. Pojišťovny a úřady si budou informace o vozidlech a pojištění vyměňovat elektronicky. Pojišťovny budou muset všechny smlouvy povinného ručení online nahrát do databáze ČKP.Do této databáze bude moc nahlížet Policie, nebo dopravní inspektorát. Mělo by tak dojít ke zrychlení vyřizování některých požadavků týkajících se registrací vozidel systém

6) Změny v procesu sjednání pojistné smlouvy a úhrady pojistného

Od data platnosti nového zákona se při sjednání pojištění okamžitě přenesou data o pojištění do databáze ČKP. Pojištění bude nově možné zaplatit okamžitou platbou přes platební bránu pojišťovny (pro smlouvy s počátkem v den sjednání pojištění), nebo bankovním převodem – pouze u smluv s odloženým počátkem pojištění.

7) Konec velkých technických průkazů

Od března 2023 již nejsou k novým vozidlům vydávány čistopisy velkého technického průkazu, ale pouze COC listy. Velký technický průkaz je vydán až po registraci vozidla. Od ledna 2024 už ani toto nebude platit, při registraci vozidla bude vydán pouze malý technický průkaz, do kterého budou doplněny některé údaje, které byly dosud zapsány ve velkém TP. Výměna dokladů bude probíhat postupně, klienti nemusí aktivně nic řešit.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE KANCELÁŘ

Petra Rolová

tel. 739 618 619

prolova@ibs-makler.cz

www.chcipojistitmajetek.cz